Kontakt oss

Salg

Salg Innlandet, Trønderlag og Møre og Romsdal Tron Roar Harsjøen 91 88 80 25
Salg Østfold Rune Birkelund 91 31 77 95
Salg Oslo / Akershus Andreas Nisja 48 20 31 47
Salg Østlandet Frode Aabye 46 94 96 22
Salg  Agder Terje Ommundsen 41 29 67 92
Salg Vestlandet / Rogaland Bjarte Sande 92 60 95 48
Salg  Nord-Norge Tor Arne Ingebrigtsen 41 22 09 92
Produkt/Key Account Manager Tron Roar Harsjøen 91 88 80 25

Butikk

Butikksjef Ørjan Stenby 22 90 76 22

Lager

Driftssjef Tron Sigurd Langsholt 22 90 76 00
Ordre / Returavdeling Kevin Botner 22 90 76 18
Lagersjef Kevin Otnes 22 90 76 15
Lager / butikk Dagfinn Lunde 22 30 68 00
Lager Vo Nhu Quang 22 30 68 00
Lager Espen Kolstad 22 30 68 00

Sentralbord & administrasjon

Sentralbord Beate Norgren 22 30 68 00
Adm. dir. Arno Berg 22 32 55 50
Økonomisjef Lill Anita Grønli 22 90 76 16
Innkjøpssjef Tom Erik Evensrud 22 90 76 09
Salgssjef Knut Voigt 90 08 84 44
Markedsfører Bård Plassen 41 28 63 02