OM OSS

 

Egil Verne AS eies per 2019 av Axel Johnson International AB med 60% og Nortel Maskin AS med 40%.

Axel Johnson International er eid av Axel Jonson AB, et familieeid svensk selskap.

Axel Johnson International AB, et industrikonsern med mer enn 90 selskaper i 25 land, med en total omsetning på 750 millioner Euro.

Axel Johnson International er organisert i 4 divisjoner: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions og Transport Solutions.

I Axel Jonsons Transport Solution gruppen inngår følgende selskaper i tillegg til Egil Verne AS:

ABKATI AB ( www.abkati.se ), Eigenbrodt AB ( www.eigenbrodt.se ),  Sternhammar AB (www.sternhammar.se ), Trailerkomponenter AB(www.trako.se ), Forankra Group (www.forankra.com ),

Allsafe (www.allsafe-group.com ), TMT Malinen OY (www.tmt.fi ),  Widni OY (www.widni.fi ).

Transport Solution har årlig en total omsetning på ca. 2,0 milliarder kroner.

Axel Johnson bygger og utvikler lønnsomme virksomheter innen handel og tjenester i det europeiske markedet, med tyngdepunkt i Norden.

Til sammen har hele Axel Johnson-gruppen ca. 20 000 ansatte med en omsetning i 2018 på ca. 82 milliarder kroner.

Det gjør Axel Johnson til ett av Nordens største foretak innen handel og tjenester.

Bærekraft: Bærekraft er et av konsernets ledende prinsipper og en fundamental del av forretningsstrategien. Axel Johnson International tror på virksomheter som er en pådriver for endring. Lær mer om hvordan gruppen jobber mot en mer bærekraftig industri på Axel Johnson Internationals bærekraftside, sustainability.axinter.com/.

Hos oss gjør du en trygg handel!

 

Egil Verne AS:
Organisasjonsnummer:  964476543   
Bankkonto:  5005.05.43134

Kontaktpersoner: 

Ordre / innkjøp

Ordre

Butikk

Driftssjef

Lagersjef

Lager / butikk

Lager

Lager

Salgssjef

Produkt / KAM

Salg Øst og Vestland

Salg Østland

Salg  Agder

Salg  Nord-Norge

Adm. dir

Økonomisjef

Innkjøpssjef

Sentralbord

Tron Sigurd Lagnsholt

Kevin Botner

Ørjan Stenby

Steinar Skodje

Kevin Otnes

Dagfinn Lunde

Vo Nhu Quang

Espen Kolstad

Knut Voigt

Tron Roar Harsjøen

Rune Birkelund

Frode Aabye

Terje Ommundsen

Tor Arne Ingebrigtsen

Arno Berg

Lill Anita Grønli

Tom Erik Evensrud

Beate Norgren

22 90 76 00

22 90 76 26

22 90 76 22

22 90 76 13

22 90 76 00

22 90 76 00

22 90 76 00

22 90 76 00

90 08 84 44

91 88 80 25

91 31 77 95

46 94 96 22

95 97 40 00

41 22 09 92

22 32 55 50

22 90 76 16

22 90 76 09

22 30 68 00

Ordre / innkjøp: Tron Sigurd Lagnsholt, 22 90 76 00
Ordre: Kevin Botner,  22 90 76 26
Butikk: Ørjan Stenby, 22 90 76 00
Driftssjef: Steinar Skodje, 22 90 76 13
Lagersjef: Kevin Otnes, 22 90 76 00
Lager / butikk: Dagfinn Lunde, 22 90 76 00
Lager: Vo Nhu Quang, 22 90 76 00
Lager: Espen Kolstad, 22 90 76 00
Salgssjef: Knut Voigt, 90 08 84 44
Produkt / KAM: Tron Roar Harsjøen, 91 88 80 25
Salg Øst og Vestland: Rune Birkelund, 91 31 77 95
Salg Østland: Frode Aabye, 46 94 96 22
Salg Agder: Terje Ommundsen, 95 97 40 00
Salg  Nord-Norge: Tor Arne Ingebrigtsen, 41 22 09 92
Adm.dir: Arno Berg, 22 32 55 50
Økonomisjef: Lill Anita Grønli, 22 90 76 16
Innkjøpssjef: Tom Erik Evensrud, 22 90 76 09
Sentralbord: Beate Norgren, 22 30 68 00