Kontakt oss

Kontakt oss

Salg

Salg Innlandet, Trønderlag og Møre og Romsdal Tron Roar Harsjøen 91 88 80 25
Salg Østfold Rune Birkelund 91 31 77 95
Salg Oslo / Akershus Andreas Nisja 48 20 31 47
Salg Østlandet Frode Aabye 46 94 96 22
Salg Agder Terje Ommundsen 41 29 67 92
Salg Vestlandet / Rogaland Bjarte Sande 92 60 95 48
Salg Nord-Norge Tor Arne Ingebrigtsen 41 22 09 92
Produkt/Key Account Manager Tron Roar Harsjøen 91 88 80 25
     

Butikk

Butikksjef Ørjan Stenby 96 00 86 14
     

Lager

Driftssjef Tron Sigurd Langsholt 96 00 17 24
Ordre / Returavdeling Kevin Botner 96 00 86 12
Lagersjef Kevin Otnes 96 00 86 13
Lager / butikk Dagfinn Lunde 96 00 86 18
Lager Vo Nhu Quang 22 30 68 00
Lager Espen Kolstad 22 30 68 00
     

Sentralbord & administrasjon

Sentralbord Beate Norgren 22 30 68 00
Adm. dir. Arno Berg 22 30 68 00
Økonomisjef Lill Anita Grønli 96 00 16 89
Ordre/support Kristin Hvalstad 46 70 72 92
Innkjøpssjef Tom Erik Evensrud 96 00 15 92
Salgssjef Knut Voigt 90 08 84 44
Markedsfører Bård Plassen 96 00 17 14